Locaties
Kleine Venne 2a, 9649 GL Muntendam
Navolaan 32, 9501 VJ Stadskanaal

06-55 21 21 43 - info@dekrabbelaar.nl

Huisregels

Huisregels zwemschool de Krabbelaar

 • U bent altijd aansprakelijk voor uw eigen gedrag en dat van uw kind.
 • Uw verblijf in de locatie is voor eigen risico.
 • Om ongelukken te voorkomen mag er in het gebouw niet worden gerend.
 • Kinderen mogen zich niet in het water begeven, als er geen zwemonderwijzers aanwezig zijn.
 • Als het tijdstip van zwemmen nog niet is aangebroken, kunnen de kinderen in de kleedkamer wachten. Zij worden door een instructeur opgehaald.
 • De zwemzaal is een blote-voeten-gebied; deze is alleen toegankelijk op blote voeten, slippers of met beschermhoesjes.
 • Kinderen dient u voor aanvang van de les te laten toiletteren.
 • Tijdens de zwemlessen dient u geen storend gedrag te vertonen door te zwaaien of te roepen.
 • Vragen kunnen alleen direct na de les worden gesteld. Er is beperkte tijd hiervoor en niet alle ouders kunnen hun vragen stellen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Voor aangebrachte schade wordt u verantwoordelijk gesteld.
 • De aanwijzingen van het personeel van zowel de locatie als van zwemschool De Krabbelaar dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Bij overtreding van deze huisregels kunt u hierover aangesproken worden door het personeel en de locatiemanager.

 
Huishoudelijk reglement D.G. van den Noortbad

 • Het bezoek aan het bad geschiedt op eigen risico. Het gemeentebestuur van Menterwolde, aanvaardt als beheerder van het bad, geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door ongevallen, noch van schade door diefstal, zoekraken, vernieling of beschadiging van goederen.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en dienen dit op verzoek van het badpersoneel te tonen.
 • 15 minuten voor het bad sluit dienen de bezoekers het water te verlaten.
 • In het kader van veiligheid dienen voorschriften en aanwijzingen van het badpersoneel te worden opgevolgd.
 • Het badpersoneel is gerechtigd om bezoekers, die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande regels niet ter harte nemen, van het terrein te doen verwijderen.
 • Het gebruik van alcohol en in het bezit hebben van alcohol is op het terrein niet toegestaan.
 • Schade door bezoekers toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, personeel of bezoekers, personen zal op de veroorzaker(s) worden verhaald.
 • Honden mogen niet mee naar binnen.
 • Gebruik van glazen is verboden.
 • Radio is niet toegestaan.
 • Afval in de afvalbakken, houd ons terrein schoon.

De Krabbelaar
class="last-menu-item menu-itemu-wrap-5810" class="rmp-menu-wrap">
× How can I help you?