Locaties
Kleine Venne 2a, 9649 GL Muntendam
Navolaan 32, 9501 VJ Stadskanaal

06-55 21 21 43 - info@dekrabbelaar.nl

Privé-les

Privé-lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar die extra aandacht nodig hebben. Afhankelijk van het kind en zijn mogelijkheden, wordt aandacht besteed aan de verschillende onderdelen uit het lesplan.
 
Samen met de leerkracht wordt gekeken naar waar de mogelijkheden liggen en wordt een persoonlijk plan opgesteld. Deze kan tussentijds worden bijgesteld, omdat het soms moeilijk in te schatten is welke mogelijkheden al dan niet haalbaar zijn. Er wordt toegewerkt naar een zo hoog mogelijk haalbare mate van zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Afhankelijk van de voortgang en de vorderingen wordt er voortdurend gekeken of er kan worden doorgestroomd naar de ‘reguliere’ groepen. Dit gebeurt in overleg tussen ouder en leerkracht.
 
Neem contact op voor de mogelijkheden voor uw kind.


De Krabbelaar
class="last-menu-item menu-itemu-wrap-5810" class="rmp-menu-wrap">
× How can I help you?